Система мотивів у романі Джуліана Барнса «Історія світу в 10 ½ розділах»

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна

Анотація

Опис

Ключові слова

Research Subject Categories::HUMANITIES and RELIGION, Кравець Олена Миколаївна, кандидат філологічних наук, доцент, огляд творчості Дж. Барнса у науковому дискурсі, мотив як літературознавча категорія, сюжетно-композиційна будова роману Дж. Барнса «Історія світу в 10 ½ розділах», функціонування провідних мотивів в романі Дж. Барнса «Історія світу в 10 ½ розділах»

Бібліографічний опис

Полякова, Ксенія Олександрівна. Система мотивів у романі Джуліана Барнса «Історія світу в 10 ½ розділах» : кваліфікаційна робота студентки 6 курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 035 «Філологія» - Класичні мови та літератури (переклад включно)» / К.О. Полякової; Науковий керівник: О.М. Кравець. - Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2022. - 75 с.