Особливості сексуальної сфери жінок на різних етапах психосексуального розвитку

Анотація

Стаття присвячена емпіричному дослідженню структурної організації сексуальної сфери жінок впродовж психосексуального розвитку особистості. Було виявлено особливості жіночої сексуальності на пубертатному, перехідному та зрілому етапах її становлення. В статті продемонстровано динаміку розвитку психологічного, поведінкового, чуттєвого та соціального компонентів жіночої сексуальності на різних етапах функціонування. Особлива увага приділяється дослідженню сексуальної реалізації та чинників, що забезпечують гармонійність цього процесу.

Опис

Ключові слова

структура сексуальності, психосексуальний розвиток, поведінковий компонент сексуальності

Бібліографічний опис

Кочарян О.С., Яковенко О.К. Особливості сексуальної сфери жінок на різних етапах психосексуального розвитку // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія: «Психологія». – 2010. – №902. – Вип. 43. – С.113-116.