Историк и его дело

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Анотація

Опис

Ключові слова

Бібліографічний опис

Сорочан С.Б., Кариков С.А. Историк и его дело [Рец. на кн.: Доронин А.В. Историк и его миф: Иоганн Авентин(1477-1534). - М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2007. - 256 с.: ил.]/ С.Б. Сорочан, С.А. Кариков// Харківський історіографічний збірник. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2012. – Вип. 11. – С. 292-299.