Проблемы истории сельского населения Фракии и Нижней Мезии в первых веках н.э. в российской историографии советского времени

Ескіз

Дата

2005

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Анотація

У статті розглянуто погляди на проблеми історії селянства східнобалканських провінцій Риму О. В. Кудрявцева, Т. Д. Златковської, О. М. Штаєрман і деяких інших російських науковців. Ґрунтуючись на даних різноманітних історичних джерел, які свідчать про тривкі позиції у Фракії та Нижній Мезії сільської общини, ці фахівці досліджували адміністративно-територіальний устрій сільських територій і аграрні відносини на їх землях, сільське самоврядування, етнічний і соціальний склад селян, їх економічне та соціальне становище, релігійні погляди. На думку автора, багато висновків російських антикознавців із цих питань відповідають сучасним науковим уявленням, тому їх внесок у вивчення історії сільського життя фракійських земель у перших століттях н. е. можна вважати досить вагомим.

Опис

Ключові слова

Фракия, Нижняя Мезия, первые века н.э., сельское население, российская историография, советское время

Бібліографічний опис

Мартемьянов А.П. Проблемы истории сельского населения Фракии и Нижней Мезии в первых веках н.э. в российской историографии советского времени / А.П. Мартемьянов // Вісник Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна. – 2005. – № 701: Історія. – Вип. 37. – С. 223-234.