Клиническая характеристика коморбидной артериальной гипертензии с язвенной болезнью

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

В амбулаторних умовах обстежено пацієнтів (n = 141), з них 41 з коморбідною з виразковою хворобою (ВХ) артеріальною гіпертензією (АГ) (основна група), 58 — з ізольованою АГ (група порівняння 1) і 42 — з ізольованою ВХ (група порівняння 2). Визначали вік, співвідношення статей, давність АГ і ВХ, ступінь і стадію АГ, стадію і функціональний клас (ФК) серцевої недостатності (СН), інфікованість Нelicobacter рylori (НР). Верифікацію ВХ проводили за допомогою фіброезофагогастродуоденоскопії (Olympus GIF-E), наявність НР визначали за допомогою швидкого уреазного тесту (Pliva-Lachema, Чехія) та гістологічного методу. Для коморбідної з ВХ АГ проти ізольованих АГ і ВХ характерними були: більший вік пацієнтів, більша давність захворювань, переважання осіб жіночої статі, менші ступені, стадії АГ і більші стадії і ФК СН. Для коморбідних з ВХ АГ з НР+ проти НР– характерним були вищі ступені та стадії АГ, а також стадії і ФК СН. При коморбідних з ВХ АГ частота виявлення НР була меншою, ніж при ізольованій ВХ.

Опис

Ключові слова

артериальная гипертензия, язвенная болезнь, коморбидность, клиническая характеристика

Бібліографічний опис

Український терапевтичний журнал – 2010. – № 3. – С. 61–64.