Еволюція та критичні явища

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022-12-20

Автори

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

У цій дипломній роботі було розглянуто параметричну еволюцію однокомпонентного параметра порядку при спонтанному порушенні симетрії, а також нелінійні властивості параметру порядку. Аналіз критичних явищ здійснюється за допомогою калібрувального принципу. Розглянуто проблему опису спонтанного порушення симетрії для рацемічних сумішей дзеркально диссиметричних молекул. Обговорюється вплив флуктуацій поля параметрів порядку на застосовність наближення середнього поля для опису критичних явищ при спонтанному порушенні рацемімічності.

Опис

Виконав: студент 2 курсу навчання за ОПП магістр спеціальності 105 Прикладна фізика та наноматеріали освітня програма: Експериментальна ядерна фізика та фізика плазми Шимановський А. Р. Керівник чл.-кор. НАН України доктор фіз.-мат. наук професор Клєпіков В.Ф.

Ключові слова

кваліфікаційна робота, магістр, параметрична еволюція, однокомпонентний параметр порядку, спонтанне порушення симетрії, нелінійні властивості параметру порядку, калібрувальний принцип, спонтанного порушення симетрії для рацемічних сумішей дзеркально диссиметричних молекул, спонтанне порушення рацемімічності

Бібліографічний опис

Шимановський, А.Р. Еволюція та критичні явища : магістр спеціальності 105 - Прикладна фізика та наноматеріали, освітня програма - Експериментальна ядерна фізика та фізика плазми / А.Р. Шимановський ; Науковий керівник В.Ф. Клєпіков. - Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2022. - 50 с.