Диверсифікація ринку природного газу ЄС в контексті забезпечення енергетичної безпеки (дисертація)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харків : Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Анотація

Науковий керівник: Сідоров Вадим Ігоревич, кандидат економічних наук, професор.

Опис

В дисертації вирішене важливе наукове завдання – поглиблення теоретико-методичних засад дослідження особливостей та тенденцій диверсифікації ринку природного газу ЄС та обґрунтування перспективних напрямів підвищення енергетичної безпеки ЄС за рахунок підвищення рівня диверсифікації ринку природного газу. Шляхом узагальнення вітчизняних та зарубіжних джерел визначено, що існують різноманітні підходи до трактування енергетичної безпеки, які використовуються міжнародними організаціями та окремими державами. Ці підходи відрізняються внаслідок існуючих інституційних концепцій, національної специфіки та інтересів. Поняття енергетичної безпеки охоплює безліч багатофакторних складових, пов’язаних між собою численними багатофункціональними зв’язками, включаючи економічні, політичні, соціальні та екологічні аспекти.

Ключові слова

Research Subject Categories::HUMANITIES and RELIGION::History and philosophy subjects::History subjects::History of science, дисертація, економічні науки, Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES::Business and economics, енергетична безпека, система забезпечення енергетичної безпеки, ринок газу, диверсифікація постачання енергоресурсів, модель диверсифікації, показник диверсифікації, узагальнений індекс диверсифікації, energy security, energy supply security, energy security system, gas market, energy supply diversification, diversification model, diversification indicator, generalized diversification index

Бібліографічний опис

Музиченко М. В. Диверсифікація ринку природного газу ЄС в контексті забезпечення енергетичної безпеки. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.02 – Світове господарство і міжнародні економічні відносини (Економічні науки). – Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна Міністерства освіти і науки України, Харків, 2018.