Електромагнітне забруднення біосфери автотранспортом (автомобілі, гібридні автомобілі)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна

Анотація

Проведено аналіз впливу на людину електромагнітних випромінювань, джерелом яких є автомобіль, оснащений двигуном внутрішнього згорання та гібридний автомобіль. Проведено моніторинг електромагнітних випромінювань гібридного автомобіля. Виконано аналіз засобів захисту від електромагнітного поля. The analysis of influence of electromagnetic radiations on the person which source is the car equipped with an internal combustion engine and the hybrid car is carried out, monitoring of electromagnetic radiations of the hybrid car is carried out. The analysis of protection frames from an electromagnetic field is made. Проведен анализ влияния электромагнитных излучений на человека, источником которого является автомобиль, оснащенный двигателем внутреннего сгорания и гибридный автомобиль, проведен мониторинг электромагнитных излучений гибридного автомобиля. Выполнен анализ средств защиты от электромагнитного поля.

Опис

Ключові слова

електромагнітне поле, вплив електромагнітного випромінювання, гібридний автомобіль, моніторинг

Бібліографічний опис

Филенко В.В., Будянська Е.М. Електромагнітне забруднення біосфери автотранспортом (автомобілі, гібридні автомобілі) // Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В.Н. Каразiна. Сер.: Екологія. – 2010. – № 893, вип. 5. – С. 70 – 76