Кредитні документи банкірів античного Риму (розписки, іпотечні угоди, договори товариства)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Анотація

У статті розглянуто основні види кредитних документів, які використовувалися в античному Римі: боргові розписки, іпотечні угоди, а також договір утворення банківсько-кредитного товариства (societas danistriae). Наведені згадки про використання цих документів, які зустрічаються в давньоримській літературі, а також проаналізовані їх тексти, знайдені в «Дигестах» і «Корпусі латинських написів». Визначений зовнішній вигляд означених документів і правила їх укладання. В статье рассмотрены основные виды кредитных документов, которые использовались в античном Риме: долговые расписки, ипотечные сделки, а также договор образования банковско-кредитного товарищества (societas danistriae). Приведены упоминания об использовании этих документов, которые встречаются в древнеримской литературе, а также проанализированы их тексты, найденные в «Дигестах» и «Корпусе латинских надписей». Определен внешний вид указанных документов и правила их составления. The article deals with the main types of credit instruments that were used in ancient Rome: promissory notes, mortgage agreements and contract formation of banking and credit society (societas danistriae). These references of using the documents, which are mentioned and analyzed in the ancient literature, were found in «Digesta» and «Corps of Latin inscriptions». The type of documents and the rules of their drafting is determined.

Опис

Ключові слова

Давній Рим, боргові розписки, іпотечні угоди, кредитне товариство, Древний Рим, долговые расписки, ипотечные сделки, кредитное товарищество, Ancient Rome, promissory notes, mortgage agreements, credit company

Бібліографічний опис

Сайко М. М. Кредитні документи банкірів античного Риму (розписки, іпотечні угоди, договори товариства) // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. – 2015. – № 1145. – Серія «Історія». – Вип. 50. – C. 216–224.