Электрическая ось сердца у пациентов с фибрилляцией предсердий до и после перенесенной радиочастотной аблации

Анотація

Опис

“Профілактика неінфекційних захворювань: фокус на коморбідність”: Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю, 3 листопада 2017 р.

Ключові слова

Poster presentation

Бібліографічний опис