Мультимодальні метафори з референтом ЕКОЛОГІЯ в англомовному екологічному кінодискурсі

Анотація

Опис

Ключові слова

екологічний кінодискурс, когнітивна еколінгвістика, дискурсивна метафора, емерджентна метафора, концептуальна метафора, модус, мультимодальність, мультимодальна метафора, cognitive ecolinguistics, conceptual metaphor, discourse metaphor, ecological cinematic discourse, emergent metaphor, mode, multimodality, multimodal metaphor

Бібліографічний опис

Верменич, Яна Валеріївна. Мультимодальні метафори з референтом ЕКОЛОГІЯ в англомовному екологічному кінодискурсі : дисертація ... доктора філософії за спеціальністю 035 — Філологія (Галузь знань 03 — Гуманітарні науки) / Я.В. Верменич. — Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2021. - 210 с.

Зібрання