Модернізація процесу викладання іноземної мови спеціального вжитку

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, Центр міжнародної освіти

Анотація

У статті розглянуто методи та інноваційні підходи до викладання іноземної мови професійного спрямування та наведено практичні рекомендації до їх застосування.

Опис

Methods and innovative approaches towards teaching foreign language for special purposes are considered and practical recommendations of their usage are given in the article.

Ключові слова

інтерактивні методи, проблемний підхід, метод проектів, змішане навчання, інноваційні технології, интерактивные методы, проблемный подход, метод проектов, смешанное обучение, инновационные технологии, interactive methods, problem approach, project method, blended learning, innovative technologies

Бібліографічний опис

"Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв'язки", 2011, № 19