Булінг у середовищі молодшої школи – соціально-психологічні й особистісні аспекти

Ескіз недоступний

Дата

2014-07-04

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Метою даної роботи є дослідження соціально-психологічних та особистісних аспектів булінгу в середовищі молодшої школи. Вибірку дослідження склали 100 учнів 2-4 класів та їхні класні керівники. Були використані метод експериментальних задач на заздрість, метод соціометрії, авторська анкета для виявлення основних видів цькування (фізичного, вербального, морального), психодіагностичні методики «Драматичний трикутник» та «Кактус» для виявлення соціальних ролей, рис агресивності, тривожності і демонстративності. Знайдені кореляційні зв’язки схильності до булінгу з заздрістю, негативним емоційним соціальним статусом, роллю «агресора» та «жертви», демонстративністю та тривожністю.

Опис

The aim of this article is to study social-psychological and personal aspects of bullying in the earlier school environment. The sample of the research was 100 pupils of 2-4 school years and their class teachers. It was used experimental tasks method for envy revealing, sociometry, author’s inquiry form for revealing main sorts of bullying (physical, verbal, moral), psychodiagnostic methods “Dramatic Triangle” and “Cactus” for measuring social roles, aggressive, demonstrative and anxiety traits. It was fond correlation relationships of bullying with envy, negative emotional social status, “Aggressor” and “Victim” social roles, demonstrative behavior and anxiety.

Ключові слова

шкільне цькування, булінг, соціальний статус, соціальна роль, агресивність, демонстративність, тривожність, заздрісність, психологія

Бібліографічний опис