Демократизація як закономірність модернізації українського судочинства в умовах соціальних змін

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019-10-29

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень». – Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова; Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, Харків, 2019 р. У дисертації здійснено науково-теоретичне обґрунтування, проведено аналіз та запропоновано напрямки удосконалення судової системи України шляхом демократизації правового регулювання судочинства. Висвітлено, що досвід європейських країн стає взірцем у ході реалізації вітчизняної судової реформи, що підкорена головній меті – демократизації правосуддя в Україні. Виокремлено основні чинники, які впливають на формування демократичного судочинства в Україні. Проаналізовано вплив принципів, напрямків та пріоритетів судочинства на рівень демократизації судової системи в Україні, здійснено аналіз правового регулювання судочинства в умовах, регламентованих нормами Конституції України. Обґрунтовано основні шляхи реформування судової системи України, запропоновано поліваріантну стратегію впровадження електронних технологій як одного із засобів ефективного доступного судочинства, обґрунтовано проект створення центру комплексної системи навчання представників суддівського корпусу для здійснення професійного судочинства в Україні.

Опис

Ключові слова

удосконалення, демократизація правосуддя в Україні, правове регулювання, реформування, стратегія впровадження електронних технологій

Бібліографічний опис