Функціональна активність серотонінергічної та гіпофізарно-тиреоїдної систем у дітей раннього віку із порушеннями нервово-психічного розвитку і неврологічного статусу

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016-05-31

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Мета: вивчити функціональну активність серотонінергічної та гіпофізарно-тиреоїдної систем, проаналізувати їх вплив на нервово-психічний розвиток дітей раннього віку. Пацієнти і методи. На базі будинку дитини обстежено 123 пацієнти (віком від 2 до 3,5 місяців). Оцінювали неврологічний статус та коефіцієнт психічного розвитку (КПР). Визначали рівень ТТГ, вільного Т4 та серотоніну. Результати. Вихованці будинку дитини мали високу частоту неврологічних розладів (94,1±2,2%). У структурі неврологічних порушень домінував синдром затримки статокінетичного, психічного та передмовленнєвого розвитку (49,2±4,7%, p < 0,001). Саме у цих дітей частіше спостерігався підвищений рівень ТТГ (більше 4,0 Од/л), а медіана серотоніну складала 202,2 нмоль/мл проти 184,9 нмоль/мл — у дітей без порушень функціонування нервової системи (р=0,049). Висновки. Висока частота порушень нервово-психічного розвитку супроводжується зниженням функціональної активності гіпофізарно-тиреоїдної та активізацією серотонінергічної систем. Між рівнями тиреотропіну і серотоніну у сироватці крові існує прямий кореляційний зв'язок середнього ступеня (ρ=0,56), що може вказувати на адаптаційний характер підвищення активності серотонінергічної ситеми, спрямований на компенсацію недостатності тиреоїдних впливів.

Опис

Ключові слова

неврологічний статус, нервово-психічний розвиток, гіпофізарно-тиреоїдна система, серотонін, діти раннього віку

Бібліографічний опис