Міжнародний захист прав людини у бізнес-сфері

Анотація

Опис

Дисертація присвячена комплексному дослідженню питань, що стосуються міжнародної організаційно-правової основи захисту прав людини у бізнес-сфері. У роботі розкрито ґенезу міжнародно-правового регулювання захисту прав людини у підприємницькій сфері. Акцентовано увагу на загальних і спеціальних міжнародно-правових актах, прийнятих на міжнародному універсальному і регіональному рівнях (Організація Об’єднаних Націй, Міжнародна організація праці, Рада Європи, Європейський Союз, Співдружність незалежних держав тощо), в яких знайшли своє закріплення положення щодо дотримання прав людини у бізнес-сфері, серед яких: Рамкова концепція «Захист, дотримання і засоби захисту», Десять принципів Глобального договору ООН, Керівні принципи підприємницької діяльності в аспекті прав людини, Інтеграційна стратегія щодо основоположних принципів і прав на роботі 2017-2023 рр., Рамкова програма про прийняття негайних соціально-економічних заходів у відповідь на кризу COVID-19, Тристороння декларація МОП про принципи, що стосуються багатонаціональних корпорацій і соціальної політики, Декларація МОП про основні принципи і права в галузі праці, Рекомендація МОП про трудове правовідношення № 198, Європейська соціальна хартія (переглянута) 1996 р., Декларація Ради Європи про Керівні принципи підприємницької діяльності в аспекті прав людини, Керівні принципи Організації економічного співробітництва та розвитку для багатонаціональних підприємств, Тристороння декларація принципів, що стосуються багатонаціональних корпорацій і соціальної політики ЄС та ін.

Ключові слова

бізнес-сфера, вразливі категорії, гарантії, гендерна рівність, інституційна основа, механізми захисту, права людини, правова основа, статус, стандарти, трудові правовідносини

Бібліографічний опис

Оніщенко, Вероніка Вікторівна. Міжнародний захист прав людини у бізнес-сфері. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису : дис. ... доктора філософії за спеціальністю 293 – Міжнародне право (Галузь знань 29 – Міжнародні відносини). – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2021. - 222 с.

Зібрання