Загальна мікологія

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2007

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харків : Основа

Анотація

У підручнику розглядаються сучасні основи загальної мікології – узагальнюючого вчення про гриби як життєву форму. Відомості про різноманіття будови, функцій та життєвих стратегій грибних організмів наведені з урахуванням найновітніших наукових даних, що досі не були відображені у вітчизняній навчальній літературі. Найбільшу увагу у підручнику приділено морфолого-біологічним аспектам загальної мікології: різноманіттю таломів та їх видозмін, специфічним рисам будови клітин, організації тканин-плектенхім й специфічних органів грибів (плодових тіл, конідіом, тощо), різноманіттю способів репродукції та генетичної рекомбінації грибів. Для студентів вищих навчальних закладів, що спеціалізуються в галузі мікології та ботаніки.

Опис

Затверджено Міністерством освіти і науки України як підручник для студентів вищих навчальних закладів

Ключові слова

мікологія, mycology, гриби, fungi

Бібліографічний опис

Леонтьєв Дмитро Вікторович. Загальна мікологія: підручник для вищих навчальних закладів / Д.В. Леонтьєв, О.Ю. Акулов. - Харків : Основа, 2007. - 228 с.