Культура хліба у селян Старобільського повіту Харківської губернії (за метеріалами збірки В. Іванова «Жизнь и творчество крестьян Харьковской губернии»)

dc.contributor.authorБоряк, О.О.
dc.date.accessioned2018-01-30T14:24:59Z
dc.date.available2018-01-30T14:24:59Z
dc.date.issued2017
dc.description.abstractНа основі фольклорно-етнографічного матеріалу, зафіксованого наприкінці ХІХ ст. в кількох слободах Старобільського повіту Харківської губернії, розглядається комплекс обрядів і вірувань, пов’язаних із хлібом. Культура хліба є оптимальним об’єктом для створення соціокультурного портету окремої території, до того ж етнічна ідентифікація виявляється також і в елементах матеріальної культури. Наведені матеріали є яскравим свідченням самобутності духовних і світоглядних цінностей спільноти, яка населяла терени Слобідської України. На основе фольклорно-этнографического материала, зафиксированного в конце XIX в. в нескольких слободах Старобельского уезда Харьковской губернии, рассматривается комплекс обрядов и верований, связанных с хлебом. Культура хлеба является оптимальным объектом для создания социокультурного портрета отдельной территории, к тому же этническая идентификация отражается также и в элементах материальной культуры. Приведенные материалы демонстрируют яркие свидетельства самобытности духовных и мировоззренческих ценностей общества, населявших территорию Слободской Украины. The article deals with a complex of rituals and beliefs connected with bread on the basis of folklore and ethnographic material recorded at the end of the XIX century in several settlements of Starobilsky district of Kharkiv province. The culture of bread is an optimal object to create a socio-cultural portrait of a separate territory. Besides, ethnic identity is also reflected in the elements of material culture. Given material is a vivid evidence of the uniqueness of spiritual and worldview values of the community that inhabited the land of Slobids'ka Ukraine.ru_RU
dc.identifier.citationБоряк О. О. Культура хліба у селян Старобільського повіту Харківської губернії (за метеріалами збірки В. Іванова «Жизнь и творчество крестьян Харьковской губернии») // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. - 2017. - Серія: Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки. - Вип. 24. - С. 56-61.ru_RU
dc.identifier.urihttps://ekhnuir.karazin.ua/handle/123456789/13749
dc.language.isoukru_RU
dc.subjectхлібru_RU
dc.subjectобряди та віруванняru_RU
dc.subjectСлобожанщинаru_RU
dc.subjectхлебru_RU
dc.subjectобряды и верованияru_RU
dc.subjectСлободская Украинаru_RU
dc.subjectbreadru_RU
dc.subjectritualsru_RU
dc.subjectbeliefsru_RU
dc.subjectSlobids'ka Ukraineru_RU
dc.titleКультура хліба у селян Старобільського повіту Харківської губернії (за метеріалами збірки В. Іванова «Жизнь и творчество крестьян Харьковской губернии»)ru_RU
dc.typeArticleru_RU

Файли

Контейнер файлів
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Вантажиться...
Ескіз
Назва:
07_boryak.pdf
Розмір:
997.31 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
Назва:
license.txt
Розмір:
7.8 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: