Луньовські читання (8 ; 2017 ; Харків) . Проблеми збереження музейних колекцій : матеріали науково-практичного семінару

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

Автори

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна

Анотація

Матеріали збірника присвячені актуальним проблемам сучасного музеєзнавства – дослідженню, збереженню та використанню музейних колекцій. Автори статей висвітлюють питання наукових підходів до організації консервації та реставрації музейних пам‟яток, а також стан реставраційної практики в Україні, презентують історичний доробок музеєзнавців та їх внесок у розвиток музейної справи та збереження історико-культурної спадщини, передають досвід організації зберігання та вивчення колекцій. Учасники круглого столу обговорили сучасні форми та інтерактивні методи популяризації музейних колекцій, проблеми розкриття інформаційного потенціалу музейного предмету. Збірник призначений для музеєзнавців, мистецтвознавців, краєзнавців, всім, хто цікавиться історією та теорією музейної справи.

Опис

Ключові слова

Research Subject Categories::HUMANITIES and RELIGION::History and philosophy subjects

Бібліографічний опис

Луньовські читання (8 ; 2017 ; Харків) . Проблеми збереження музейних колекцій : матеріали науково-практичного семінару / Укл. О.Г. Павлова. - Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2018. – 228 с.