О зонах кондоминатного управления на границах Византии IV – IX вв.: аспект государственного регулирования внешней торговли

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2005

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Анотація

Статтю присвячено дослідженню ролі державного регулювання візантійським урядом зовнішньої торгівлі у виникненні так званих зон кондомінатного управління на кордонах ранньосередньовічної Візантійської імперії. Автор доходить висновку, що однією з важливих причин появи зазначених зон була зацікавленість візантійців у налагодженні міжнародного торгового обміну, забезпеченні виходу держави на трансконтинентальні торговельні шляхи. Відповідно, однією з необхідних передумов виникнення території «співволодіння» була вага відповідного регіону у світовій торгівлі того часу.

Опис

Ключові слова

внешняя торговля, Византийская империя, государственное регулирование, кондоминатное управление, граница

Бібліографічний опис

Домановский А.Н. О зонах кондоминатного управления на границах Византии IV – IX вв.: аспект государственного регулирования внешней торговли / А.Н. Домановский // Вісник Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна. – 2005. – № 701: Історія. – Вип. 37. – С. 127-138.