Історія Східної Європи модерної доби та новітнього часу : методичні рекомендації до практичних занять студентів другого курсу історичного факультету [Електронне видання]

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна

Анотація

Методичні рекомендації призначені для використання під час практичних занять студентам другого курсу історичного факультету в рамках навчальної дисципліни «Історія Східної Європи модерної доби та новітнього часу» (спеціальність 032 «Історія та археологія»). Вони дають змогу під час практичних занять зі студентами-істориками ознайомити їх з сучасними концепціями історії Східної Європи ХІХ століття, розвинути їхні навички роботи з науковою літературою та джерелами, вміння вести наукову дискусію.

Опис

Електронне навчальне видання комбінованого використання. Можна використовувати в локальному та мережному режимі

Ключові слова

Research Subject Categories::HUMANITIES and RELIGION, концепт «Східна Європа», сучасна гуманітаристия, національне питання, кінець XVIII – початку ХХ століття, соціальні процеси, економічні процеси, інтелектуальні процеси, міжнародні відносини початку ХІХ століття, декабристський рух: ідеологія та практика змови, політичні та ідеологічні процеси, друга чверть ХІХ століття, теорія модернізації та світ-системного аналізу

Бібліографічний опис

Історія Східної Європи модерної доби та новітнього часу : методичні рекомендації до практичних занять студентів другого курсу історичного факультету [Електронне видання] / П. В. Єремєєв. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2023. – 20 с.(PDF)