До питання мотивації вивчення російської мови іноземними студентами підготовчих факультетів вищих навчальних закладів України

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, Центр міжнародної освіти

Анотація

У поданій статті розглядається явище мотивації вивчення російської мови як іноземної, виділяються шляхи підвищення внутрішньої мотивації іноземних студентів за рахунок залучення лінгвокультурної інформації під час створення комунікативних ситуацій, а також використання мультимедійних технологій.

Опис

This article discusses the phenomenon of motivation of studying Russian as a foreign language, highlighted ways to improve the personal motivation of foreign students by bringing lingvokultural information to create communicative situations and the use of multimedia technologies.

Ключові слова

мотивація, внутрішня мотивація, мультимедійні технології, мотивация, внутренняя мотивация, мультимедийные технологии, motivation, personal motivation, multimedia technologies

Бібліографічний опис

"Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв'язки", 2011, № 19