Ландшафтна екологія: навчальна програма нормативної дисципліни

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2005

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна

Анотація

Мета викладання курсу – дати майбутньому спеціалісту-екологу на основі теорії і практики класичного ландшафтознавства знання про сучасний стан ландшафтно-екологічних досліджень, їх методику, проблеми та перспективи.

Опис

Значимість курсу «Ландшафтна екологія» полягає у тому, що він дає цілісне уявлення про стан природних комплексів, їх ієрархію і структуру, методи дослідження, у тому числі картографічні, а також формує практичні навички польових еколого-ландшафтних досліджень.

Ключові слова

природничі науки, ландшафтна екологія, ландшафт

Бібліографічний опис

Максименко Н.В. Ландшафтна екологія: навчальна програма нормативної дисципліни / Н.В.Максименко, В.Ю.Некос.// Навчальні програми нормативних дисциплін освітньо-професійної програми підготовки бакалавра за напрямом «Екологія»: Навчальне видання / За ред. проф. В. Ю. Некоса та проф. Т. А. Сафранова. – Х.: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2005 – С.179-185.