Робочий зошит для практично-семінарських занять з курсу «Економічна і соціальна географія України». – 10-е вид., перероб. і допов.

Ескіз недоступний

Дата

2018-05-04

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Робочий зошит розроблений як складова частина навчально-методичного комплексу для курсу «Економічна і соціальна географія України», однієї з важливих дисциплін у професійній і практичній підготовці бакалаврів географії.

Опис

Ключові слова

Бібліографічний опис