Кольоропозначення у мовній картині світу українців

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна

Анотація

Опис

Ключові слова

кольоропозначенея в мовній картині світу, вимушені переселенці з України, вплив війни на мовну картину світу

Бібліографічний опис

Ряднова, Анастасія Віталіївна. Кольоропозначення у мовній картині світу українців : кваліфікаційна робота студентки 4 курсу першого (бакалаврського) рівня спеціальності 035 «Філологія» спеціалізації 035.10 прикладна лінгвістика освітньо-професійної програми «Прикладна лінгвістика та англійська мова» / А.В. Ряднова ; Науковий керівник Н.М. Дубовик. - Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2023. – 53 с.