Гібридизація у вищій освіті в умовах упровадження технологій електронного навчання

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

У статті показано, що функціонування в умовах освітніх гібридів – нова реальність українських вищих навчальних закладів. Освітні гібриди базуються на мережевих взаємодіях, на сучасних інформаційно-комунікативних технологіях. Змішану модель навчання розглянуто як освітній гібрид, що виник у процесі поширення в освітньому просторі нових інформаційно-комунікативних технологій навчання. Спираючись на результати проведеного експертного опитування, відзначено, що альтернативні моделі вищої освіти, представлені у вигляді дихотомії “традиційна освіта – електронна освіта”, не мають підтримки з боку викладачів як суб’єктів освітнього процесу. Привабливою для них стає змішана (гібридна) модель вищої освіти, яка виникає в результаті селекції традиційної моделі й упровадження в систему вищої освіти електронних технологій навчання.

Опис

Ключові слова

вища освіта, традиційна освіта, електронна освіта, електронне навчання, змішане навчання, викладач, студент, гібридизація у вищій освіті

Бібліографічний опис

Л.М.Хижняк, К.В. Хижняк Гібридизація у вищій освіті в умовах упровадження технологій електронного навчання / Хижняк Лариса Михайлівна, Хижняк Катерина Валеріївна // Соціальні технології: актуальні проблеми теорії та практики. - 2016. - вип. 72. - с. 137-144