Особливості художнього зображення персонажів у романі Е. Доктороу «Регтайм»

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна

Анотація

Опис

Кваліфікаційна робота: студентки 2 курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 035 «Філологія», спеціалізації 035.08 «класичні мови та літератури (переклад включно)», Костюк Поліни Віталіївни. Науковий керівник: Кравець Олена Миколаївна, кандидат філологічних, доцент.

Ключові слова

Research Subject Categories::HUMANITIES and RELIGION, літературознавство, теоретичні аспекти вивчення творчості, заголовок твору, сюжетно-композиційна будова роману, специфіка художнього зображення персонажів, Доктороу Едгар Лоренс, роман «Регтайм»

Бібліографічний опис

Костюк, Поліна Віталіївна. Особливості художнього зображення персонажів у романі Е. Доктороу «Регтайм» : кваліфікаційна робота: студентки 2 курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 035 «Філологія», спеціалізації 035.08 «класичні мови та літератури (переклад включно)» / П.В. Костюк; Науковий керівник О.М. Кравець Олена Миколаївна. - Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2022. - 47 с.