Гендерні стереотипи в українській мовній свідомості на основі концепту «РОДИНА»

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна

Анотація

Опис

Ключові слова

гендер, соціалізація, стереотип, родина, мовна картина світу, gender, socialization, stereotype, family, linguistic worldview, психолінгвістика, психолінгвістичний експеримент, синтагматичні асоціації, асоціативний експеримент, родинні стереотипи

Бібліографічний опис

Гуркіна, Анастасія Юріївна. Гендерні стереотипи в українській мовній свідомості на основі концепту «РОДИНА» : кваліфікаційна робота студентки 4 курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 035 «Філологія» спеціалізації 035.10 прикладна лінгвістика освітньо-професійної програми «прикладна лінгвістика та англійська мова» / А.Ю. Гуркіна ; Науковий керівник Н.М. Дубовик. - Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2023. – 49 с.