Структурні особливості галактики Чумацький Шлях за результатами кінематичного аналізу

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харків : Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Анотація

Дисертація присвячена визначенню параметрів спіральних рукавів Галактики, отриманих за допомогою кінематичних трасерів, що базуються на даних космічної місії GaiaDR3. Оскільки галактика Чумацький Шлях є нашою рідною галактикою, то положення та кінематику великої кількості об’єктів можна виміряти з високою точністю, що робить Чумацький Шлях єдиною спіральною галактикою, яку ми можемо детально дослідити. На базі цих знань формуються загальні уявлення про структуру, еволюцію та інші особливості спіральних галактик у всьому Всесвіті. Одним із структурних елементів Чумацького Шляху є спіральна структура, а її вивчення є важливим завданням в астрономії, яке і досі залишається актуальним
The dissertation is devoted to the determination of the parameters of the spiral arms of the Galaxy obtained using kinematic tracers based on the data of the Gaia DR3 space mission. Because the Milky Way is our home galaxy, the positions and kinematics of a large number of objects can be measured with high precision, making the Milky Way the only spiral galaxy we can study in detail. Based on this, general ideas about the structure, evolution and other features of spiral galaxies in the entire universe have been developed. One of the structural elements of the Milky Way is a spiral structure, and its study is an important task in astronomy, which is still relevant.

Опис

Ключові слова

NATURAL SCIENCES, NATURAL SCIENCES::Physics, кінематика зірок, галактика, спіральні рукави галактики, фотометрія, Gaia, kinematics of stars, galaxy, spiral arms of the galaxy, photometry

Бібліографічний опис

Денищенко Софія Іванівна. Структурні особливості галактики Чумацький Шлях за результатами кінематичного аналізу : дис. ... д-ра філософії : 104 – Фізика та астрономія (Галузь знань 10 – Природничі науки) / С.І. Денищенко. – Харків : Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2023. – 126 с.

Зібрання