Информационно-поисковые языки и поиск в Интернете

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2009-04-21

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Анотація

Ромашкевич Ірина Віталіївна – студентка IV курсу філологічного факультету (відділення прикладної лінгвістики) Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, науковий керівник – доц. Кравчук І. С.

Опис

Ключові слова

информационно-поисковые языки, поиск в Интернете, Интернет

Бібліографічний опис

Ромашкевич И.В. Информационно-поисковые языки и поиск в Интернете / Ромашкевич Ірина Віталіївна // Філологічні читання до 205-річчя Харківського університету : тези доповідей ІІ Регіональної студентської наукової конференції 21 квітня 2009 р., м. Харків. — Х. : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2009. — С. 77–78