Концептуальнi засади дослiдження консолiдацiї демократiї як соцiально-полiтичного процесу

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2009

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

ХНУ імені В.Н. Каразіна

Анотація

Опис

Тітар Іван, ст. викладач кафедри політичної соціології соціологічного факультету Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна

Ключові слова

консолідація демократії, транзитологічна парадигма, політичний режим, Лінц Хуан, Пшеворський Адам, Шедлер Андреас

Бібліографічний опис

Тiтар І.О. Концептуальнi засади дослiдження консолiдацiї демократiї як соцiально-полiтичного процесу : дис. ... канд. соцiол. наук: 22.00.01- Захищена 14.10.2009 : / Тiтар, Iван Олександрович . – Х. : Б.в., 2009 . - 234 с. : iл. - Бiблiогр.: с.189-221 (255 назв)