Деякі аспекти закону про кримінальну відповідальність

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна

Анотація

Опис

Ключові слова

закон про кримінальну відповідальність, ордонанси, Кримінальний кодекс, кримінально-правові норми, диспозиція, санкція, law on criminal responsibility, ordinances, Criminal Code, criminal law norms, disposition, sanction

Бібліографічний опис

Слінько Д.С. Деякі аспекти закону про кримінальну відповідальність / Слінько Дмитро Сергійович // Від громадянського суспільства – до правової держави: Тези VIІI Міжнародної наукової Internet-конференції студентів та молодих вчених. – Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2013. – С. 477–482.