До питання вивчення інноваційно-інвестиційної діяльності регіону

Ескіз недоступний

Дата

2014-06-26

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Стаття присвячена загальним питанням вивчення інноваційно-інвестиційної діяльності на регіональному рівні. Подано основні трактування понять. Представлено окремо особливості вивчення інвестицій та інновацій. Розглянуто їх форми та взаємозв’язок. Окреслено інноваційну складову інвестиційної діяльності. Наведено дефініцію поняття інноваційно-інвестиційної діяльності, доведено доцільність вивчення з позиції суспільної географії.

Опис

Потенціал сучасної географії у розв’язанні проблем розвитку регіонів: Матеріали Міжнародної наук.-практ. молодих вчених, присвяченої 95-річчю Національної академії наук України, 3 – 5 жовтня 2013 р., м. Київ, Україна. – Київ: Логос, 2013. – 448 с.

Ключові слова

інвестиції, інновації, зовнішньо-економічні зв'язки

Бібліографічний опис