Розрахунок теплового насосу

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна

Анотація

Мета кваліфікаційної роботи – зменшення енергоспоживання системою теплозабезпечення приватної житлової будівлі за рахунок використання теплового потенціалу ґрунту. Об'єктом досліджень кваліфікаційної роботи – теплонасосна установка типу «ґрунт-вода». Предмет досліджень кваліфікаційної роботи – термодинамічні процеси циклу теплового насосу з робочим тілом - «Фреон - R407». Зроблено розрахунок теплового насосу типу «ґрунт-вода» для приватної будівлі 120 у передмісті Харкова.
The purpose of the qualification work is to reduce the energy consumption of the heating system of a private residential building by using the thermal potential of the soil. The object of research of qualification work - heat pump installation type "soil-water". The subject of research qualification work - thermodynamic processes of the heat pump cycle with the working fluid - "Freon - R407". The calculation of the ground-water heat pump for a private building of 120 in the suburbs of Kharkiv was made.

Опис

Виконала: студентка 4 курсу, групи НФ-42 Корягіна І.В. спеціальність: 105 Прикладна фізика та наноматеріали освітня програма: Прикладна фізика енергетичних систем Керівник: доцент Алексахін О.О. Рецензент: Круглякова О.В.

Ключові слова

кафедра фізики нетрадиційних енерготехнологій та екології, тепловий насос, енергоефективність, опалення, тепло, відновлювальні джерела енергії, низькопотенційна теплота, енергоспоживання, heat pump, energy efficiency, heating, heat, renewable energy sources, low potential heat, heat, Алексахін Олександр Олексійович, Круглякова Ольга Володимирівна

Бібліографічний опис

Корягіна, Ірина В. Розрахунок теплового насосу : кваліфікаційна робота бакалавра з прикладної фізики : спеціальність: 105 Прикладна фізика та наноматеріали / І.В. Корягіна ; Науковий керівник О.О. Алексахін О.О. - Харків: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2022. - 42 с.