Концепт «РАДІСТЬ» в російській лінгвокультурі

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна

Анотація

Опис

Ключові слова

концепт, картина світу, концепт «Радість», мовна картина світу, етимологичний аспект концепту «радість», семантичний аспект

Бібліографічний опис

Зубарєва, Марія Олексіївна. Концепт «РАДІСТЬ» в російській лінгвокультурі : кваліфікаційна робота студентки 4 курсу першого (бакалаврського) рівня спеціальності 035 «Філологія» спеціалізації 035.034 Слов’янські мови та літератури (переклад включно), перша – російська освітньо-професійної програми «Мова і література (російська)» / М.О. Зубарєва ; Науковий керівник Л.В. Педченко. - Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2023. – 47 с.