Механізм модернізації системи публічного управління на основі децентралізованих інформаційних платформ

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харків : Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Анотація

Проведене дослідження спрямовано на вирішення актуального науково- прикладного завдання з поглиблення теоретико-прикладних основ і розроблення наукового підходу до формування механізму модернізації системи публічного управління на основі децентралізованих інформаційних платформ в Україні. В основі роботи лежить авторська гіпотеза з тим припущенням, що використання інформаційної технології блокчейн та децентралізованих інформаційних платформ на її основі містить значний невикористаний потенціал для системи публічного управління майже в будь-якій країні світу, а за умови належно налаштованої системи публічного управління це суттєво укріплює рівень довіри у суспільстві та до влади і здатне вирішувати складні соціально-економічні проблеми.
The conducted research is aimed at solving the topical scientific and applied issue of deepening the theoretical and applied foundations and developing a scientific approach to the formation of a mechanism for modernization of the public governance system based on decentralized information platforms in Ukraine. The research is based on the author’s hypothesis assuming that the use of blockchain information technology and blockchain-based decentralized information platforms contains significant untapped potential for the public governance system in almost any country in the world, and on condition that the public governance system is properly configured, this significantly increases the level of public trust in the authorities and is able to solve complex socioeconomic issues.

Опис

Ключові слова

SOCIAL SCIENCES, механізм модернізації, децентралізована інформаційна платформа, система публічного управління, суспільна цінність, платформа, токенізовані активи, правове регулювання, modernization mechanism, decentralized information platform, public governance system, public value, platform, tokenized assets, legal regulation

Бібліографічний опис

Кудь, Олександр Олександрович . Механізм модернізації системи публічного управління на основі децентралізованих інформаційних платформ мережами : дис. ... д-ра філософії : 281 - Публічне управління та адміністрування (галузь знань 28 - Публічне управління та адміністрування ) / А.А. Кудь. – Харків : Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2023. – 294 с.

Зібрання