Корелювання іміджів ЗМІ та його керівника (на прикладі журналу VOGUE та Анни Вінтур)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна

Анотація

Опис

Ключові слова

модна журналістика (журналістика моди, fashion-журналістика), імідж медіа та їх лідерів, феномен журналу VOGUE, спеціалізована преса, моду як феномен культури, Анна Вінтур як медіакерівник, соціокультурний простір

Бібліографічний опис

Трегубова, Яна Олегівна. Корелювання іміджів ЗМІ та його керівника (на прикладі журналу VOGUE та Анни Вінтур) : кваліфікаційна робота студентки 4 курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 061 «Журналістика» / Я.О. Трегубова ; Науковий керівник Л.М. Хавкіна. – Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2023. – 40 с.