Система вправ при навчанні іноземної мови

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2008

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, Центр міжнародної освіти

Анотація

В статті розглядається система мовних і мовленнєвих вправ, послідовне виконання яких сприяє оволодінню іноземною мовою.

Опис

The system of language and speaking exercises is considered. This system allows students to develop their knowledge of the foreign language

Ключові слова

exercise, language exercises, speaking exercises, упражнение, языковые упражнения, речевые упражнения, вправа, мовні вправи, мовленнєві вправи

Бібліографічний опис

"Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв'язки", 2008, № 12