Психолого-педагогічні аспекти особистісно-орієнтованого навчання в системі вищої школи (на прикладі вивчення природознавчих дисциплін)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2009

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, Центр міжнародної освіти

Анотація

Розкривається сутність особистісно-орієнтованого навчання, а також розглядається проблема особистісно-орієнтованого навчання в системі вищої школи та підкреслюється його актуальність.

Опис

The essence of the personality-oriented teaching is explained in this article. The problem of the personality-oriented teaching in the system of higher school is also examined and its actuality is underlined.

Ключові слова

personality-oriented teaching, higher educational establishment, natural and scientific disciplines, личностно-ориентированное обучение, высшее учебное заведение, естественнонаучные дисциплины, особистісно-орієнтоване навчання, вищий навчальний заклад, природничонаукові дисципліни

Бібліографічний опис

"Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв'язки", 2009, № 14