Основні праці кандидата філологічних наук А. А. Сагаровського

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харків : Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Анотація

Дана бібліографія з деякими правками та доповненнями взята з видання: Біобібліографічний словник учених Харківського університету. Т. 3. Філологи. ХХ – початок ХХІ століття. Вип. 1. Філологічний факультет… / авт.-уклад. С. Б. Глибицька, О. С. Журавльова, С. Р. Марченко, Ю. Ю. Полякова ; наук. ред. проф. Т. С. Матвєєва ; ред. А. О. Давидова, О. С. Журавльова ; бібліогр. ред. С. Б. Глибицька, Ю. Ю. Полякова. - Харків : Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, 2019. - 1280. :іл. Повну бібліографію праць до 2010 р. див. у покажчику: Сагаровський Анатолій Ананійович доцент Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна : анот. біобібліогр. покажч. / уклад. К. В. Коротич, А. А. Сагаровський ; авт. вступ. ст. Л. І. Коломієць ; бібліогр. ред. Ю. Ю. Полякова. - Харків : Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, 2010. - 28 с.

Опис

Ключові слова

Research Subject Categories::HUMANITIES and RELIGION::History and philosophy subjects::History subjects::History of science, Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES::Social sciences::Education, Сагаровський Анатолій Ананійович, доцент Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, філологічний факультет, Харківський університет

Бібліографічний опис

Основні праці кандидата філологічних наук А. А. Сагаровського / бібліогр. ред. С. Б. Глибицька // Культурна спадщина Слобожанщини. - Число 46. - 2020. - С. 125–130.