Характеристика судинних порушень у хворих на остеоартроз підлітків

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2008

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна

Анотація

У 106 підлітків 15-18 років, хворих на остеоартроз, вивчено стан судинної ланки системи мікроциркуляції методом капіляроскопії нігтьового ложа. Встановлено, що дегенеративне ураження суглобів характеризується розвитком різних судинних зсувів у системі мікроциркуляції. Найбільш частими порушеннями були: звивистість капілярних бранш, помірний спазм артеріального відділу, зниження кількості капілярних рядків та числа функціонуючих капілярів у них. Окрім того, визначалися нерівномірне розташування капілярів у рядку та скорочення капілярних петель. Це вказує на розвиток капіляротрофічної недостатності, яка сприяє розвитку та прогресуванню дегенеративних змін у суглобовому хрящі. У 106 подростков 15-18 лет с остеоартрозом изучено состояние сосудистого звена микроциркуляции методом капилляроскопии ногтевого ложа. Установлено, что дегенеративное поражение суставов характеризуется развитием различных сосудистых изменений в системе микроциркуляции. Наиболее частыми нарушениями были: извитость капиллярных бранш, умеренный спазм артериального отдела, снижение количества капиллярных рядов и числа функционирующих капилляров в них. Кроме того, определялись неравномерное расположение капилляров в ряду и укорочение капиллярных петель. Это указывает на развитие капилляротрофической недостаточности, которая способствует развитию и прогрессированию дегенеративных изменений в суставном хряще. The state of vascular sector of the microcirculatory system was studied by capillaroscopy of the nail matrix in 106 adolescents, aged 15-18, with OA. It was established that degenerative lesions of joints were characterized by development of various vascular changes in the microcirculatory system. The most frequent disorders were twisting of capillary branches, moderate spasm of arterial sector, a decrease in the quantity of capillary rows, and in the number of functioning capillaries in them. Besides, there was determined irregular arrangement of capillaries in the row and contraction of capillary loops. All that testified to the development of capillarotrophic insufficiency which contributes to development and progression of degenerative changes in the articular cartilage.

Опис

Ключові слова

остеоартроз, підліток, мікроциркуляція, капіляроскопія нігтьового ложа

Бібліографічний опис

Лебець І.С. Характеристика судинних порушень у хворих на остеоартроз підлітків / І.С. Лебець, Г.В. Летяго // Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В.Н. Каразiна. – 2008. – № 831. Сер.: Медицина. – Вип. 16. – С. 61 – 64