Нормування антропогенного навантаження на природне середовище: навчальна програма нормативної дисципліни

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2005

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна

Анотація

Навчальна дисципліна «Нормування антропогенного навантаження на навколишнє природне середовище» є галузевою. Метою дисципліни є формування у студентів теоретичних знань та практичних навичок, необхідних для роботи у державних та відомчих виробничних підрозділах, що здійснюють нормування антропогенного навантаження на навколишнє природне середовище.

Опис

Основа дисципліни – існуюча в Україні нормативна база, що регулює природокористування та антропогенне навантаження на природні компоненти і комплекси довкілля.

Ключові слова

природничі науки, екологія, нормування, антропогенне навантаження, природне середовище

Бібліографічний опис

Максименко Н.В. Нормування антропогенного навантаження на природне середовище: навчальна програма нормативної дисципліни/ Н.В. Максименко, В.Ю. Некос [та ін.].// Навчальні програми нормативних дисциплін освітньо-професійної програми підготовки бакалавра за напрямом «Екологія»: Навчальне видання / За ред. проф. В. Ю. Некоса та проф. Т. А. Сафранова. – Х.: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2005 – С.224-232.