Педагогічні закономірності підготовки вчителів до навчання іноземної мови дошкільників

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, Центр міжнародної освіти

Анотація

У статті досліджено систему загальних педагогічних закономірностей, що ґрунтуються на часткових закономірностях системи підготовки вчителів до навчання іноземної мови дітей дошкільного віку.

Опис

The author investigates the system of general pedagogical regularities that are grounded on the particular regularities of the system of foreign language teachers training in teaching children under school age.

Ключові слова

general pedagogical regularities, the system of training, foreign language teachers, to teach foreign languages, children under school age, общие педагогические закономерности, система подготовки, учителя иностранного языка, обучение иностранному языку, дети дошкольного возраста, загальні педагогічні закономірності, система підготовки, вчителі іноземної мови, навчання іноземної мови, діти дошкільного віку

Бібліографічний опис

"Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв'язки", 2010, № 16