Вплив рейтингів репутації на сприйняття компанії стейкхолдерами

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Київ : КНЕУ

Анотація

В рамках даної статті нас цікавить вплив рейтингів репутації – на репутацію. Як люди, знайомлячись з рейтингом, змінюють свою думку про компанію? І чи здатен рейтинг нівелювати іншу (скажімо, фінансову) інформацію про компанію? Стаття пояснює зв'язок між поведінкою компанії та її репутацією і, таким чином, поглиблює розуміння того, як ефективно управляти репутацією.

Опис

In this article, we are interested in the effect of reputation ratings on reputation. How do people, who get acquainted with the rating, change their opinion about the company? And is the rating able to level out other (for instance, financial) information about the company? The article explains the relationship between the behavior of a company and its reputation, and thus deepens the understanding of how to effectively manage the reputation.

Ключові слова

Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES

Бібліографічний опис

Дерев’янко, Олена Георгіївна. Вплив рейтингів репутації на сприйняття компанії стейкхолдерами / О.Г. Дерев’янко // Інноваційне підприємництво: стан та перспективи розвитку : всеукраїнська науково-практична конференція (4 ; 2019 ; Київ) : збірка матеріалів. – Київ : КНЕУ, 2019. – С. 15–18. – Назва з титул. екрану.