Про створення лінгвосоціокультурного адаптаційного центру для іноземних громадян

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2008

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, Центр міжнародної освіти

Анотація

У статті обґрунтовується необхідність створення центру лінгвосоціокультурної адаптації для іноземних громадян, аналізуються складові процесу адаптації, розглядаються основні напрямки роботи адаптаційного центру.

Опис

The necessity of creation of the lingualsocial-cultural adaptation centre for foreigners is substantiated in the article. The components of the adaptation process are analyzed. The main directions of the activity of the centre are considered.

Ключові слова

adaptation centre, lingualsocial-cultural adaptation, foreigners, адаптационный центр, лингвосоциокультурная адаптация, иностранные граждане, адаптаційний центр, лінгвосоціокультурна адаптація, іноземні громадяни

Бібліографічний опис

"Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв'язки", 2008, № 12