Кримінологічна характеристика та запобігання насильницькій злочинності військовослужбовців

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харків : Харківський національний універистет імені В.Н. Каразіна

Анотація

This thesis is one of the first complex monographic research project in Ukraine, which is devoted to the problems of violent crime prevention among servicemen. The author enunciates a number of conceptions, conclusions and suggestions that are new in conceptual terms and important for the practice of such criminal type prevention. Criminal violence is emphasized to be distinguished in two main types: physical and psychic. Attempts to include other types that do not belong to the latter ones to the criminal law are unnecessary and inappropriate.

Опис

Дисертація є одним з перших в Україні комплексним монографічним дослідженням, яке присвячене проблемам запобігання насильницькій злочинності військовослужбовців. Автором сформульовано низку положень, висновків та пропозицій, нових у концептуальному плані і важливих для практики запобігання цьому виду злочинності. Наголошується на тому, що кримінальне насильство може бути тільки двох основних видів: фізичне та психічне. Спроби включити в кримінальне законодавство інші види, які не відносяться до останніх, є зайвими і недоречними. Надано визначення поняття кримінального насильства у військовій сфері, яке може бути фізичним або психічним і характеризується такими ознаками: проявляється як взаємодія соціальних суб’єктів (тобто знаходить свій прояв у суспільних відносинах осіб); заподіює фізичну та психічну шкоду або створює реальну загрозу заподіяння такої шкоди; характеризується певними кількісними показниками, виключно зовнішніми проявами та якісними особливостями; має умисний характер; є суспільно небезпечним; визначається як форма примусу з найвищим ступенем інтенсивності у застосуванні психічної чи фізичної сили; вчиняється особами, які згідно з чинним законодавством є військовослужбовцями.

Ключові слова

кримінальне насильство, насильницька злочинність військовослужбовців, військовослужбовець, військовий злочин, класифікація злочинів, особистість злочинця, віктимна поведінка, запобігання військовій насильницькій злочинності, criminal violence, violent crime of servicemen, serviceman, war crime, classification of crimes, criminal, victims behavior, prevention of the military violent crime

Бібліографічний опис

Пащенко, Євген Миколайович. Кримінологічна характеристика та запобігання насильницькій злочинності військовослужбовців : дисертація ... доктора філософії за спеціальністю 081 – Право (Галузь знань – 08 Право) / Є.М. Пащенко. – Харків : Харківський національний універистет імені В.Н. Каразіна, 2021. - 225 с.

Зібрання