Динаміка плазмового потоку, що генерується магнітоплазмовим компресором із поздовжнім магнітним полем

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна

Анотація

Опис

Ключові слова

Research Subject Categories::NATURAL SCIENCES::Physics, плазмовий розряд, газорозрядна система, замагнічена плазма, діагностика плазми, динаміка плазми, параметри плазми, електронна температура, магнітне поле, електричне поле, швидкість дрейфу, плазмовий прискорювач, магнітоплазмовий компресор, нейтральний струмовий шар, plasma discharge, gas discharge system, magnetized plasma, plasma diagnostics, plasma dynamics, plasma parameters, electron temperature, magnetic field, electric field, drift velocity, plasma accelerator, magnetoplasma compressor, neutral current sheet

Бібліографічний опис

Волкова Юлія Євгенівна. Динаміка плазмового потоку, що генерується магнітоплазмовим компресором із поздовжнім магнітним полем : дис. … доктора філософії : спеціальність 105 - Прикладна фізика та наноматеріали / Ю. Є. Волкова. – Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2023. – 151 с.

Зібрання