Метатекстуальні різновиди у полідискурсивному проекті Віктора Пєлєвіна

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харків : Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Анотація

Опис

Ключові слова

особливості вивчення прози В. Пєлєвіна в контексті теорії метатекстуальності, метатекстуальність як важлива складова поетики полідискурсивного проекту В. Пєлєвіна, Пєлєвін Віктор Олегович (1962-)

Бібліографічний опис

Шкурупій, Єлизавета Вікторівна. Метатекстуальні різновиди у полідискурсивному проекті Віктора Пєлєвіна : кваліфікаційна робота студентки 4 курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 035 «Філологія» спеціалізації 035.034 Слов’янські мови та літератури (переклад включно) освітньо-професійної програми «Мова і література (російська)» / Є.В. Шкурупій ; Науковий керівник П.М. Бабай. - Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2023. – 52 с.