Фонові знання у структурі професійно-орієнтованої перекладацької компетенції майбутніх філологів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2009

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, Центр міжнародної освіти

Анотація

Стаття розглядає проблему формування перекладацької компетенції. Особлива увага приділяється фоновим знанням, які є важливою передумовою навчання перекладачів.

Опис

This article deals with the problem of the interpreter’s competence. Much attention is paid to the background knowledge which is of great importance for teaching interpreters.

Ключові слова

background knowledge, socio-cultural component, interpreter’s competence, фоновые знания, социокультурный компонент, переводческая компетенция, фонові знання, соціокультурний компонент, перекладацька компетенція

Бібліографічний опис

"Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв'язки", 2009, № 15