Основи краєзнавчо-туристичної діяльності. Практикум : методичні вказівки для самостійної роботи студентів, що навчаються за спеціальністю «Економічна та соціальна географія»

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021-04-26

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харків : Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Анотація

Методичні вказівки розроблено для самосійної роботи студентів 2 курсу денного та заочного відділень з метою виконання ними робочої програми навчальної дисципліни «Практикум: Основи краєзнавчо-туристичної діяльності», передбаченої навчальним планом підготовки студентів освітньо- кваліфікаційного рівня «Спеціаліст». Методичні вказівки містять структуру курсу за темами змістовних модулів, Методичні рекомендації щодо вивчення окремих тем, словник основних термінів, завдання для практичних робіт, теми для самостійної роботи студентів, питання для самоконтролю, список основної і додаткової літератури, вимоги до оцінювання навчальних досягнень студентів.

Опис

Ключові слова

туристично-краєзнавча робота

Бібліографічний опис

Скриль, Ірина Анатоліївна. Основи краєзнавчо-туристичної діяльності. Практикум : методичні вказівки для самостійної роботи студентів, що навчаються за спеціальністю «Економічна та соціальна географія» / І.А. Скриль, Г.О. Кулєшова. - Харків : Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2021 . – 22 с.